Napisz do mnie

Spotkajmy się na

Bezpłatnej Konsultacji Wstępnej

Zdefiniujemy Twoje potrzeby, odpowiem na Twoje pytania i ustalimy, jak najlepiej będę Ci w stanie pomóc.

Sprawdzimy też, czy się dogadujemy i czy będzie nam się dobrze razem pracowało.

Polityka prywatności – stara

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Zuzanna Siuda prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Zuzanna Siuda z siedzibą pod adresem: ul. Mieszka I 43a/10, 66–400 Gorzów Wielkopolski, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej od dnia: 01 czerwca 2021 roku, NIP: 6932031309, REGON: 36364595.
 2. Respektuję przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, w szczególności przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwane dalej RODO oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.  U.  z  2019  r. poz. 1781), zwaną dalej Ustawą i inne właściwe, zapewniam egzekwowalność wszystkich Twoich praw oraz podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Twoje dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby nieuprawnione.

KATEGORIE PRZETWARZANYCH DANYCH

Na mojej stronie internetowej przetwarzam i gromadzę następujące dane osobowe:
a) Imię i Nazwisko – są one niezbędne do wypełnienia formularza kontaktowego oraz zgłoszenia chęci współpracy
b) Adres poczty elektronicznej e-mail – służy mi głównie do celów kontaktowych; jest on przechowywany w mojej bazie, jego podanie jest niezbędne do wypełnienia formularza kontaktowego
c) Nazwa i dane firmy –  jeżeli dokonujesz zakupów jako Przedsiębiorca, potrzebna będzie mi również nazwa i dane Twojej firmy (chodzi głównie o dane obejmujące pełną nazwę Twojej firmy, adres, kod pocztowy, miasto, numer NIP oraz numer REGON) – dane te będą przetwarzane głównie w celach kontaktowych, w celu wystawienia faktury oraz będą służyć usprawnieniu wzajemnych rozliczeń,
d) Numer NIP – Numer Identyfikacji Podatkowej pobieram od Przedsiębiorców oraz od osób, które żądają wystawienia faktury i posiadają numer NIP,
e) Dane do faktury imiennej – jeżeli jesteś osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej i chcesz otrzymać fakturę imienną, niezbędne będzie podanie danych obejmujących Twoje imię, nazwisko oraz adres
f) Adres IP – są to informacje, które wynikają z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie (głównie adres IP i inne informacje, jakie zawierają logi systemowe) i wykorzystywane są przeze mnie, jako Administratora strony internetowej dostępnej pod adresem www.zuzasiuda.pl w celach technicznych. Niemniej, Twój adres IP może być także wykorzystywany w celach statystycznych, takich jak zbieranie ogólnych informacji demograficznych (lokalizacja, z której następuje połączenie),
g) Pliki Cookies – na mojej stronie internetowej wykorzystuję Cookies w celu dostosowania funkcjonowania do Twoich indywidualnych potrzeb. Więcej informacji na temat popularnych ciasteczek możesz znaleźć w Polityce plików Cookies.

PODANIE DANYCH OSOBOWYCH

1.  Podanie przez Ciebie danych jest całkowicie dobrowolne, ale konieczne w następujących przypadkach:

 1. w celu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem mojej strony internetowej dostępnej pod adresem www.zuzasiuda.pl, kiedy:
 • wypełniasz formularz zgłoszeniowy w celu nawiązania współpracy
 • rezerwujesz termin konsultacji indywidualnych on-line za pomocą formularza kontaktowego
 • wypełniasz inne Formularze udostępnione na mojej stronie

2. Masz możliwość wyboru, czy chcesz korzystać z usług świadczonych drogą elektroniczną udostępnianych w ramach mojej strony internetowej dostępnej pod adresem www.zuzasiuda.pl. Jeżeli chcesz z niej korzystać, to tylko od Ciebie zależy to, w jakim zakresie będziesz to robić oraz jakie dane osobowe i inne informacje zostaną przez Ciebie udostępnione.

CELE, CZYNNOŚCI I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Źródłem przetwarzanych przeze mnie danych osobowych są tylko i wyłącznie osoby, których dane dotyczą:

  a) Klienci współpracujący ze mną indywidualnie, dla których przygotowuję oferty współpracy
  b) Osoby wysyłające zapytanie za pomocą Formularza kontaktowego,
  c) Użytkownicy serwisu Facebook oraz Instagram, którzy:
  • polubili Fanpage’a na Facebooku lub Konto na Instagramie @zuza_siuda,
  • udostępnili zamieszczony przeze mnie post,
  • komentują i reagują na zamieszczone przeze mnie posty i inne materiały, 

d) osoby, które wysyłają do mnie wiadomość na Messengerze lub wiadomość prywatną

(DM) na Instagramie,

e) osoby, które wysyłają do mnie wiadomość na mój adres poczty elektronicznej e-mail kontakt@zuzasiuda.pl.

2. Jako Administrator Danych Osobowych przetwarzam Twoje dane osobowe przede wszystkim w celu realizacji współpracy oraz świadczenia usług oferowanych w ramach mojej strony internetowej, a więc przede wszystkim w celu:

a) zamawiania wybranych usług z mojej oferty:

 • Konsultacji indywidualnych on-line,
 • Obsługi Newslettera
 • Obsługi Platform kursowych
 • Obsługi stron na WordPressie
 • Przygotowania webinaru
 • Przygotowania strony sprzedażowej
 • Tworzenia grafik
 • Obróbki wideo
 • Obsługi social media
 • Recyklingu treści

b) zamieszczania opiniiwystawiania ocen zamówionych Produktów lub usług,

c) organizacji wydarzeń z wykorzystaniem mediów społecznościowych, takich jak Instagram czy Facebook,

d) zarządzanie i obsługa Fanpage’a na Facebooku lub konta na Instagramie @zuza_siuda,

e) wysłania zapytania za pośrednictwem Formularza kontaktowego.

3. Podstawą przetwarzania danych osobowych, w zależności od danej czynności jest wyrażona przez Ciebie zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), zawarcie i wykonanie umowy ze mną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wypełnienie obowiązku prawnego, który ciąży na mnie jako Administratorze Danych Osobowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), a także mój prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).4. Zgodnie z zasadąminimalizacji dbam o to, aby Twoje dane osobowe były adekwatne, stosowne oraz ograniczoneniezbędnedo osiągnięcia celów, w których są przetwarzane.

OKRES, PRZEZ DANE BĘDĄ PRZECHOWYWANE

 1. Twoje dane osobowe przetwarzam przez czas niezbędny do osiągnięcia celów wymienionych w punkcie IV
 2. Dane osobowe mogą być jednak przetwarzane przez okres dłuższy niż to zostało powyżej wskazane, ale wyłącznie w przypadku kiedy takie uprawnienie lub obowiązek nałożony na Administratora Danych Osobowych wynika ze szczególnych przepisów prawa lub gdy usługa, którą świadczę na Twoją rzecz ma charakter ciągły (np. subskrypcja Newslettera).

W celu uzyskania kopii danych – skontaktuj się ze mną wysyłając wiadomość na adres e-mail kontakt@zuzasiuda.pl.

PRAWNIE UZASADNIONE INTERESY REALIZOWANE PRZEZ ADMINISTRATORA

 1. Wśród moich prawnie uzasadnionych interesów, w oparciu o które może odbywać się przetwarzanie Twoich danych, można wskazać na:
  a) zarządzanie moją stroną internetową dostępną pod adresem www.zuzasiuda.pl,
  b) zarządzanie stronami lub grupami na zewnętrznych platformach mediów społecznościowych (np. Fanpage na Facebooku czy konto na Instagramie @zuza_siuda),
  c) marketing bezpośredni moich usług związanych z prowadzoną przeze mnie działalnością oraz funkcjonowaniem mojej strony,
  d) archiwizację prowadzonej przez Nas korespondencji (w ramach wiadomości mailowych) na potrzeby zabezpieczenia informacji oraz ewentualnych dowodów na wypadek obrony przed potencjalnymi roszczeniami z Twojej strony,
  e) analizowanie danych statystycznych zbieranych automatycznie przy korzystaniu z mojej strony internetowej lub mediów społecznościowych za pomocą plików cookies (po wyrażeniu uprzedniej zgody na wykorzystywanie i zapisywanie konkretnych rodzajów ciasteczek).

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH, KATEGORIE ODBIORCÓW. POWIERZANIE DANYCH OSOBOWYCH INNYM PODMIOTOM

 1. Twoje dane osobowe mogą być powierzane do przetwarzania podmiotom, które przetwarzają dane na rzecz mojej firmy, jako Administratora Danych Osobowych. Moi podwykonawcy, z których usług korzystam to przede wszystkim:
  a) hostingodawca – powierzam mu dane w celu ich przechowywania na udostępnionej mi przestrzeni serwera, w tym serwera skrzynki pocztowej, a także w celach archiwizacji tych danych,
  b) Ifirma – w celu wystawienia dokumentu księgowego za zrealizowaną usługę lub zakupiony Produkt,
  c) biuro rachunkowe – w celu prowadzenia rozliczeń księgowych,
  d) Google LLC – w celu korzystania z usług Google,

2. W sytuacji, w której powierzam innym podmiotom przetwarzającym Twoje dane osobowe zawieram z takim podmiotem odpowiednią umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Oznacza to, że podmiot przetwarzający przetwarza powierzone dane osobowe, ale wyłącznie na potrzeby, w zakresie i w celach wskazanych w umowie powierzenia, o której mowa w zdaniu poprzedzającym. Bez powierzenia Twoich danych osobowych do przetwarzania nie mogłabym prowadzić swojej działalności jako zuzasiuda.pl.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO

 1. Twoje dane osobowe nie są przekazywane do Państwa trzeciego (poza Europejski Obszar Gospodarczy) lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO. W przypadku, gdyby dane osobowe miały zostać przekazywane do Państwa trzeciego nie martw się – zostaniesz o wszystkim uprzednio poinformowany, a ja – jako Administrator Danych Osobowych – będę stosować zabezpieczenia, o których mowa w rozdziale V RODO.
 2. Nie mam wpływu na to, w jaki sposób Facebook, Google, Instagram, przetwarzają Twoje dane osobowe. Dostawcy ci zgodzili się na standardowe klauzule umowne zgodnie z art. 46 RODO, a ponadto ich europejskie siedziby oraz serwery są zlokalizowane na terenie EOG w związku z czym zapewniają oni adekwatny poziom ochrony danych osobowych wymagany przez przepisy europejskie i nie przekazują danych użytkowników europejskich m.in. do Stanów Zjednoczonych.

TWOJE PRAWA

 1. RODO przyznaje następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:
  a) prawo do bycia informowanym o przetwarzaniu danych osobowych
 • jako Administrator Danych Osobowych jestem zobowiązana do tego, aby przekazać Ci określone w RODO informacje,
 • informacje te dotyczą między innymi: mojej tożsamości i danych kontaktowych, celów oraz podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych, odbiorców lub kategorii odbiorców (o ile istnieją), zamiaru możliwego przekazywania Twoich danych do Państwa trzeciego, okresu, przez który będę przechowywać Twoje dane, prawa do wycofania zgody (kiedy podstawą przetwarzania danych jest wyrażona przez Ciebie zgoda, praw jakie przysługują Tobie w stosunku do Twoich danych osobowych, zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (w tym profilowaniu), informacji dotyczących tego, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, umownym czy warunkiem zawarcia umowy oraz tego, czy jesteś zobowiązany do ich podania (wraz ze wskazaniem ewentualnych konsekwencji ich niepodania), możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • obowiązek informacyjny, o którym mowa powyżej, należy spełnić już w momencie pozyskiwania danych, a jeżeli Twoich danych nie pozyskałabym bezpośrednio od Ciebie, lecz z innego źródła – w rozsądnym terminie, zależnie od okoliczności,
 • jako Administrator Danych Osobowych mogę zaniechać podawania tych informacji, jeśli osoba której dane dotyczą, już nimi dysponuje,

b) prawo dostępu do swoich danych osobowych

 • jako osoba, której dane dotyczą masz prawo do uzyskania potwierdzenia w zakresie tego, czy dane Ciebie dotyczące są przeze mnie przetwarzane, a jeśli taka sytuacja ma miejsce – możesz uzyskać dostęp do tych danych oraz informacji, o których mowa w literze poprzedzającej,

c) prawo poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych

 • w każdym czasie możesz żądać, abym dokonała sprostowania danych Ciebie dotyczących, które są nieprawidłowe, a także, abym dokonała uzupełnienia danych niekompletnych,

d) prawo usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)

 • masz prawo żądać, abym usunęła dane Ciebie dotyczące, które przechowuję jako Administrator Danych Osobowych,
 • możesz również wystąpić do mnie o to, abym poinformowała innych administratorów danych osobowych, którym przekazałam Twoje dane o tym, że są zobowiązani do ich usunięcia,
 • możesz żądać usunięcia Twoich danych wtedy, gdy:
  • Twoje dane osobowe nie są już niezbędne do realizacji celów, w których to zostały zgromadzone i nie są w żaden inny sposób przetwarzane,
  • cofniesz wyrażoną przez siebie zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
  • Twoje dane osobowe były przetwarzanie niezgodnie z prawem
  • konieczność usunięcia przetwarzanych przeze mnie danych osobowych wynika z przepisów prawa,
  • wyrażasz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych,
  • dane osobowe dotyczą osoby małoletniej i zostały zebrane w związku z usługami społeczeństwa informacyjnego,
 • istnieją sytuacje, w których prawo do bycia zapomnianym nie ma zastosowania – są to takie przypadki, kiedy przetwarzanie jest niezbędne:
  • do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji,
  • do wywiązania się przeze mnie – jako Administratora Danych Osobowych –  z obowiązku prawnego (np. obowiązku podatkowego),
  • ze względu na interesy zdrowia publicznego,
  • do celów badań naukowych lub historycznych, ale także do celów statystycznych,
  • do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń.

e) prawo ograniczenia przetwarzania

Możesz się do mnie zgłosić z żądaniem ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych w takich przypadkach, kiedy:

 • kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych,
 • uważasz, że Twoje dane są przeze mnie przetwarzane bez podstawy prawnej, ale jednocześnie nie zgadzasz się na usunięcie swoich danych,
 • dane nie sa mi potrzebne, ale Ty potrzebujesz ich w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,
 • złożyłeś_aś sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,

f) prawo przenoszenia danych

 • możesz uzyskać ode mnie swoje dane osobowe w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (tj. do odczytania przez komputer),
 • możesz również przesłać te dane w takim formacie do innego administratora danych osobowych, bez żadnych przeszkód z mojej strony jedynie wówczas, gdy:
 • podstawą przetwarzania danych była Twoja zgoda lub wykonanie umowy,
 • lub przetwarzanie tych danych odbywało się w sposób zautomatyzowany,

g) prawo wniesienia sprzeciwu od przetwarzania danych osobowych

 • w każdej chwili możesz wnieść sprzeciw, jeżeli nie zgadzasz się na przetwarzanie przeze mnie Twoich danych osobowych, które dotychczas przetwarzałam w uzasadnionych celach zgodnych z przepisami prawa, 
 • jeżeli Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przeze mnie (jako Administratora Danych Osobowych), to możesz – ze względu na swoją szczególną sytuację wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych, w tym profilowania,
 • pamiętaj jednak, że w takiej sytuacji nie będę mogła już przetwarzać takich danych chyba, że wykażę istnienie uzasadnionej, nadrzędnej wobec Twoich praw i wolności podstawy przetwarzania danych, bądź podstawy ustalenia, dochodzenia czy też obrony roszczeń.

h) prawo niepodlegania profilowaniu

 • podczas korzystania z mojej Platformy internetowej nie będziesz podlegał zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu RODO, chyba że wyrazisz na to wyraźną zgodę,
 • jeżeli pojawią się sytuację, w których profilowanie będzie mogło mieć miejsce, to zawsze Cię o tym poinformuję,

i) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

 • jeżeli uznasz, że przetwarzam Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem lub w jakikolwiek inny sposób naruszam uprawnienia czy też obowiązki wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, które regulują problematykę ochrony danych osobowych to możesz wnieść skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO),

2. Jeżeli chcesz skorzystać ze swoich praw, o których mowa w punkcie poprzedzającym – prześlij do mnie wiadomość na adres e-mail: kontakt@zuzasiuda.pl.

PROFILOWANIE

 1. Profilowanie oznacza przetwarzanie danych osobowych, które polega na wykorzystaniu Twoich danych osobowych do oceny niektórych Twoich cech, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów Twojej pracy, sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.
 2. Co do zasady, Twoje dane osobowe nie podlegają procesom zautomatyzowanego przetwarzania, w tym profilowania, które wywołuje wobec Ciebie jakiekolwiek skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływa
 3. Pliki Cookies oraz inne narzędzia, mogą więc sprawić, że będę podejmować względem Ciebie określone działania, w zależności od informacji, jakie uda mi się o Tobie zgromadzić dzięki korzystaniu z mechanizmów śledzących, jednakże działania te w żaden sposób nie różnicują Twojej sytuacji jako mojego klienta i nie wpływają na warunki zawieranej w ramach mojej Platformy internetowej Umowy.
 4. W ramach narzędzi z których korzystam, nie mam dostępu do informacji, które pozwalałby na Twoją identyfikację, jako Użytkownika mojej Platformy internetowej. Informacje, o których mowa w tym punkcie to, w szczególności informacje o:
  a) systemie operacyjnym i przeglądarce internetowej, z której korzystasz,
  b) przeglądanych podstronach mojej Platformy internetowej, Sklepu internetowego oraz przeglądanych Produktach i usługach dostępnych w mojej ofercie,
  c) przeglądanych treściach udostępnionych w ramach mojego Bloga,
  d) czasie spędzonym na danej podstronie, przejściach pomiędzy poszczególnymi podstronami, czy źródłach, z którego przechodzisz na moją Platformę internetową,
  e) przedziale wieku, w którym się znajdujesz, a także Twojej płci, Twojej przybliżonej lokalizacji (ograniczona do miejscowości), czy Twoich zainteresowaniach określonych na podstawie podejmowanej przez Ciebie aktywności w sieci.

5. Informacji, o których mowa w punkcie  4. powyżej nie zestawiam z Twoimi danymi osobowymi.

UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Pamiętaj, że żadnych Twoich danych osobowych nie udostępniam podmiotom trzecim, bez Twojej wyraźnej zgody. 
 2. Dane osobowe bez Twojej zgody (jako zgody osoby, której dane dotyczą), mogą być udostępniane tylko podmiotom prawa publicznego, a zatem organom władzy i organom administracji (np. organom podatkowym, organom ścigania i innym podmiotom posiadającym umocowanie w powszechnie obowiązujących przepisach prawa).

LOGI SERWERA

 1. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
  a) czas nadejścia zapytania,
  b) czas wysłania odpowiedzi,
  c) informacje o adresie IP.
 2. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony, są one wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

UWAGI KOŃCOWE

 1. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania lub chcesz złożyć wniosek czy skargę dotyczące przetwarzania danych osobowych przeze mnie (jako Administratora Danych Osobowych), to wyślij do mnie wiadomość e-mail na adres: kontakt@zuzasiuda.pl lub skontaktuj się ze mną drogą pocztową, wysyłając odpowiednią informację na mój adres: zuzasiuda.pl Zuzanna Siuda, ul. Mieszka I 43a/10, 66-400 Gorzów Wielkopolski
 2. Pamiętaj, aby w treści takiego zgłoszenia wskazać w sposób wyraźny:
  a) dane osoby lub osób, których dotyczy Twoje zgłoszenie,
  b) zdarzenie, które jest powodem zgłoszenia,
  c) swoje żądania oraz podstawę prawną tych żądań,
  d) oczekiwany sposób załatwienia sprawy.

3. Każdy stwierdzony przypadek naruszenia bezpieczeństwa jest przeze mnie odpowiednio dokumentowany. W przypadku, kiedy zaistniałaby jedna z sytuacji określonych w przepisach RODO lub Ustawy, o takim naruszeniu zostaną poinformowane osoby, których dane dotyczą, a jeżeli będzie miało to zastosowanie – także Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

5. W kwestiach, które nie zostały uregulowane niniejszą Polityką prywatności, odpowiednie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej polskiej, w tym w szczególności: przepisy RODO, Ustawy i inne właściwe. W przypadku niezgodności postanowień niniejszej Polityki prywatności z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.